Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 9
Hôm nay 26
Hôm qua 48
Trong tuần 285
Trong tháng 878
Tổng cộng 114,505

Cảm biến hình ảnh A3R-2MX - Fotek Viet Nam - 100% Taiwan Origin

Mô tả: cảm biến hình ảnh trực tiếp với độ phân giải cao.
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 01 năm
Xuất xứ: FOTEK
Ngày đăng: 09-06-2014

Chi tiết sản phẩm

 ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Nguyễn Thành Dĩnh
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I - 0945 305 863 
email I thanhdinh.ans@ansvietnam.com

 

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như: Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

 

                                  Bảng giá   ( Fotek Taiwan )

 

TT TEÂN HAØNG HOÙA ( KYÙ HÒEÂU ) ÑVT.
1 Photo sensor A3R-2MX   Auto Vol.          (tröïc tieáp ) CAÙI
2 Photo sensor A3R-1MX   Auto Vol.          (tröïc tieáp ) CAÙI
3 Photo sensor A3R-30X     Auto Vol.         (tröïc tieáp ) CAÙI
4 Photo sensor  A3G-4MX  Auto Vol             (göông) CAÙI
5 Photo sensor A3G-2MR   Auto Vol             (göông) CAÙI
6 Photo sensor A3T-20MX Auto Vol            (ñoái nhau ) CAÙI
7 Photo sensor A3T-10MX Auto Vol            (ñoái nhau ) CAÙI
8 Photo sensor A3T-3MX   Auto Vol            (ñoái nhau ) CAÙI
9 Photo sensor  CDT-10MX         (hình oáng ñoái nhau ) CAÙI
10 Photo sensor  CAM-2MX Auto Vol  ( hình oáng göông) CAÙI
11 Photo sensor  CAR-10X Auto Vol (hình oáng tröïc tieáp) CAÙI
12 Photo sensor  CDR-30X , XB      (hình oáng tröïc tieáp) CAÙI
13 Photo sensor  DM-1MN                (hình oáng göông) CAÙI
14 Photo sensor  MT6-MX mini kin nöôùc     ( ñoái nhau ) CAÙI
15 Photo sensor  MR-30X mini kín nöôùc        (tröïc tieáp) CAÙI
16 Photo sensor  MR-60X mini kín nöôùc        (tröïc tieáp) CAÙI
17 Photo sensor  MG –2MX mini kín nöôùc        (göông) CAÙI
18 Mark sensor  MS-02W                    (ñoïc vaïch maøu )  CAÙI
19 Mark sensor  FM-01G                     (ñoïc vaïch maøu ) CAÙI
20 Sensor SU-02                                      ( quang U ) CAÙI
21 Sensor SU-07                                      ( quang U ) CAÙI
22 Sensor SU-30X                                    ( quang U ) CAÙI
23 Sensor SU-30XP                                  ( quang U ) CAÙI
24 Photo sensor FF-03R              (ñoïc vaïch ñen traéng ) CAÙI
25 Caùp quang                                             (3meùt) SÔÏI
26 LC-08 ( quang vuøng 8 Beam =25 ) CAÙI
27 LC-12 ( quang vuøng 12 Beam =25 ) CAÙI
28 LC-16 ( quang vuøng 16 Beam =25 ) CAÙI
29 Proximitysensor PM18-08N. 08P  (caûm bieán kim loaïi ) CAÙI
30 Proximitysensor PM 18-08S 220                  ( nt) CAÙI
31 Proximitsensor   PM12-04N. & P                ( nt) CAÙI
32 Proximitsensor   PM12-04S.                      ( nt) CAÙI
33 Proximitysensor PL-05,05P                        ( nt) CAÙI
34 Proximitysensor PS-10N                       ( nt) CAÙI
35 Proximitysensor PS-10P                      ( nt) CAÙI
36 Proximitysensor PS-15N                     ( nt) CAÙI
37 Proximitysensor PS-10S 220V                     ( nt)  CAÙI
38 Proximitysensor PM12-02N & P                  ( nt) CAÙI
39 Proximitysensor PM08-02N-02P&01N - P    ( nt) CAÙI
40 Capacitive sensor CP18-30N-30P           (ñieän dung) CAÙI
41 Capacitive sensor CP30-50N-50P           (ñieän dung) CAÙI
42 Controller C2                 (boä ñieàu coù ñònh thôøi gian) CAÙI
43 Controller C6            (boä ñieàu khoângù ñònh thôøi gian) CAÙI
44 FRI 220V                                  (rô lay möïc nöôùc) CAÙI
45 Voltage & pha relay PVR-3-380V CAÙI
46 Humidity HS-1 CAÙI
47 Humidity HS-2 CAÙI
48 Timer  H5B-M1,M3,M6,.M3H. 220V CAÙI
49 Timer  H3.6S; 10S ; 30S…..,  220V CAÙI
50 Timer  H3Y.6S; 10S ; 30S…..,  220V CAÙI
51 Timer H3-TRD - 30S Sao - Tam Giaùc CAÙI
52 Timer H5B-TF-30S Off Delay CAÙI
53 Timer  STPY–M1,M3,M6 220V CAÙI
54 Timer  TDVY-M6 &M12H , M3H 220V           (hai cheá ñoä)  CAÙI
55 Timer  SY-2D 220V                          ( hieån thi soá ) CAÙI
56 Timer  SY-3D 220V                          ( hieån thò soá) CAÙI
57 Timer  SY-4D 220V                          ( hieån thò soá) CAÙI
58 Timer H5T-4D                   ( 48x 48 phieám cöùnghieån thò soá ) CAÙI
59 Timer  TM48-4D 220V               (phieám meàm hieån thò soá) CAÙI
60 Timer  TM50-3D 220V               (phieám meàm hieån thò soá) CAÙI
61 Timer  TMP48-4D 220V              (phieám meàm hieån thò soá) CAÙI
62 Cuonter MC-361                         ( phieám meàm hieå thò soá ) CAÙI
63 Counter C-3427  220V  CAÙI
64 Counter C-3617   220V           ( TOTAL & SINGLE PRESET )  CAÙI
65 Counter  C-342    110-220V CAÙI
66 Counter  C-362    110-220V CAÙI
67 Counter  SC-4D  220V CAÙI
68 Counter  SC-3D  220V CAÙI
69 Counter  SC2D   220V CAÙI
70 Counter  260  CAÙI 
71 Counter  SC-261 CAÙI
72 Counter  H5C-4D CAÙI
73 Counter  HC42P  110-220V CAÙI 
74 Counter  HC-52P 110-220V CAÙI
75 Counter  HC-61P 110-220V CAÙI
76 Counter  HC-41P & HC2-1P  110-220V CAÙI
77 Counter HC6T   110-220V                      (hieån thò ) CAÙI
78 Tachomett M20 ( hieån thò ) CAÙI
79 Tachomett M21 ( hieån thò + set ) CAÙI
80 Encoder  WE-M1                    (ño chieàu daøi metter) CAÙI
81 Encoder  WE-M4T           (ño chieàu daøi m/m metter) CAÙI
82 Temperature TC4896-DA-KA                    (0-399) CAÙI
83 Temperature  TC4896-DA-KA-H                 (0-399) CAÙI
84 Temperature  TC4896-DD-K-R-3A              (Alarm ) CAÙI
85 Temperature  TC96-AA-K-R-4 ; 72-AA-K-R-4 CAÙI
86 Temperature  TC96-AD-K-R-4      ( bieán trôû hieån thò) CAÙI
87 Temperature   TC96-AN-K-R-4 ; TC72AN-K-R4       ( bieán trôû) CAÙI
88 Temperature   TC48-AN-K-R-4 & R2         ( bieán trôû) CAÙI
89 Temperature   TC4896-DD-K-R-3S  (baám soá hieån thò)     CAÙI
90 Temperature   TC72-DD-K-R - 96DD-48DD (baám soá hieån thò)     CAÙI
91 Temperature  TC72-AD-K-R-4      ( bieán trôû hieån thò) CAÙI
92 Temperature   H5-AN-R4 & R2                 ( bieán trôû) CAÙI
93 Temperature   MT96-R          ( phieám meàm hieån thò )                      CAÙI
94 Temperature   MT96-L 4-20m/m A              (nt)          CAÙI
95 Temperature   MT4896-R                           (nt)            CAÙI
96 Temperature   MT72-R                               (nt)            CAÙI
97 Temperature   MT72- L         ( phieám meàm hieån thò )          CAÙI
98 Temperature   MT48-R                                (nt)            CAÙI
99 Temperature   MT21-R                                ()            CAÙI
100 Temperature   MT20-R                                ()            CAÙI
101 Temperature  & Dewpoint & Humidity Meter DPM-2        CAÙI
102 Thermocouple TS-7-K-17-400mm Söù CAÙI
103 Therrmocouple TS-7-K-17-500mm Söù CAÙI
104 Thermocouple TS-7-K-17-600mm Söù CAÙI
105 Thermocouple TS-8-K-17-800mm ( 200mm+500mm ) CAÙI
106 Thermocouple TS-PT100-9.5-100-T4 CAÙI
107 Thermocouple TS-PT100-9.5-200-T4 CAÙI
108 Thermocouple TS-PT100-9.5-300-T4 CAÙI
109 Thermocouple TS-PT100-9.5-400-T4 CAÙI
110 Thermocouple TS-K-9.5-100-T4 CAÙI
111 Thermocouple TS-K-9.5-200-T4 CAÙI
112 Thermocouple TS-K-9.5-300-T4 CAÙI
113 Thermocouple TS-K-9.5-400-T4 CAÙI
114 HPR-100AA-H CAÙI
115 HPR-100DA-H CAÙI
116 ESR-100AA-H CAÙI
117 ESR-100DA-H CAÙI
118 SSR  75DA-H CAÙI
119 SSR  40LA CAÙI
120 SSR  40DA-H CAÙI
121 SSR  40DA CAÙI
122 SSR  40AA  CAÙI
123 SSR  40AA-H CAÙI
124 SSR  40VA & 25VA CAÙI
125 SSR  40VA-H CAÙI
126 SSR  25DA-H CAÙI
127 SSR  25DA CAÙI
128 SSR  25AA CAÙI
129 SSR  10DA-H CAÙI
130 SSR  10DA CAÙI
131 SSR  10DD CAÙI
132 SSR  P03DA CAÙI
133 Power regulator DSC - 240 CAÙI
134 Power regulator DSC - 340 CAÙI
135 Power regulator DSC - 365V CAÙI
136 TSR-40AA-H CAÙI
137 TSR-75AA-H CAÙI
138 TSR-40DA-H CAÙI
139 TSR-75DA-H CAÙI
140 TSR-100 CAÙI
141 SF-23092A CAÙI
142 Van ñieän DNI-D ( UW-10) CAÙI
143 Van ñieän UNI-D ( UW-15 . 220 ) CAÙI
144 Van ñieän UNI-D ( UW-20 . 220 ) CAÙI
145 Van ñieän UNI-D ( UW-25 . 220 ) CAÙI
146 Van ñieän UNI-D ( UW-35 . 220 )42mm CAÙI
147 Van ñieän UNI-D ( UW-40 . 220 )49mm CAÙI
148 Van ñieän UNI-D ( US-15 . 220 ) CAÙI
149 Van ñieän UNI-D ( US-20 . 220 ) CAÙI
150 Cos xanh ñoû ( VS 2.4-4K/Y ) Bòch
151 Daây buø nhieät ( K ) Meùt
152 Coâng taùc haønh trình MONIEU ( 8018-8104-9101-8017….) CAÙI
153 Van ODE 21mm 20bar CAÙI
154 Van ODE 27mm 26bar CAÙI